راه اندازی پست برق اصلی واحد فرآورش مرکزی طرح توسعه میدان نفتی آذر

همزمان با هفتمین سالگرد تاسیس شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر ، با ممارست شبانه روزی تلاشگران این شرکت و پیمانکاران طرح ، ترانسفورماتور A در پست برق اصلی واحد فرآورش مرکزی(CPF) با سطح ولتاژ ۱۱ به ۶ کیلوولت با قدرت نامی ۱۵ مگاولت آمپر از طریق یکی از فیدرهای خروجی پست متبا برق دار گردید و تحت تست تانسیون قرار گرفت. خروجی ترانسفورماتور فوق تعداد ۳۶ عدد از تابلوهای MV مستقر در پست برق اصلی و در گام بعدی ترانسفورماتورهای LV را تغذیه می نماید و به این ترتیب برق تمامی ساختمان ها و تاسیسات مربوطه و بخش اعظمی از نواحی نفتی توسط این منبع تغذیه می گردد. پست برق اصلی شامل دو دستگاه ترانسفورماتور MV و پنج دستگاه ترانسفورماتور LV با توان های مختلف می باشد که طی مراحل بعدی ، برق دار می گردند.
لازم به ذکر است با برق دار شدن پست برق اصلی و ایجاد شدن جبهه های کاری جهت انجام تست های پیش راه اندازی ، راه اندازی و عملکردی سایر تجهیزات برقی واحد فرآورش مرکزی نظیر HVAC ساختمان ها ، پمپ ها ، موتورها ، پانل ها و … پیشرفت طرح با شتاب بیشتری انجام خواهد گرفت.

0

تصاویر رویداد