طراحی و ساخت توپک متورم شونده نفتی برای نخستین بار در ایران

پیرو رانش و استفاده موفقیت آمیز اولین توپک متورم شونده آبی در ایران در چاه تزریق پساب میدان نفتی آذر برای اولین بار در ایران، با کمال مسرت و افتخار به اطلاع می رساند با کسب دانش و تکنولوژی ساخت توپک های متورم شونده، اولین توپک متورم شونده نفتی Swellable Packer-Oil Swell نیز با حمایت های ویژه مدیرعامل محترم شرکت با همکاری دانشگاه صنعتی شریف ومجموعه بالادستی شرکت طراحی و ساخته شده و برای اولین بار در کشور عزیزمان ایران، با موفقیت در چاه AZR-004 در مورخ ۱۴ آذرماه ۹۹ نصب گردید.

بدین ترتیب با توسعه دانش و تکنولوژی طراحی و ساخت توپک های متورم شونده در ایران و آزمایش میدانی آن در میدان نفتی آذر، ضمن اثبات مجدد پیشرو بودن شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر در صنعت نفت کشور، استفاده از این تکنولوژی در سایر میادین ایران می تواند باعث افزایش طول عمر چاه ناشی از یکپارچگی آن، کاهش عملیات تعمیری، کاهش هزینه نگهداشت تولید و نیز افزایش بهره وری و تولید میدان گردد.

این اقدام نوآورانه که در راستای سیاست انتقال فناوری و با نقشه راه صحیح به نتایج درخشان منجر گردید، نشان از توانمندی متخصصان دانشگاهی و صنعت کشور می باشد که در صورت فراهم شدن بسترهای لازم وحمایت مدیران آگاه و جسور به خلق دستاوردهای ارزشمندی منتج گردد که برای سالیان متمادی منشا خیر و برکت برای کشور عزیزمان خواهد بود

0

تصاویر رویداد