برق دار شدن پست شماره 2 (Substation) در ناحیه گازی CPF

تامین برق کلیه نواحی گازی CPF توسط Substation2 انجام می پذیرد و ولتاژ مورد نیاز ناحیه گازی در سه سطح ۱۱ کیلوولت ، ۶ کیلو ولت و ۴۰۰ ولت تعریف شده است که سویچگیرهای ۱۱kv مستقیماً از پست برق متبا تامین شده و جهت تغذیه   EXPORT GAS COMPRESSOR و ۳rd STAGE GAS COMPRESSOR استفاده می شوند. جهت سطح ولتاژ ۶kv از دو ترانسفورماتور ۵ مگا ولت آمپر استفاده شده که یکی از آنها امروز تحت تانسیون قرار گرفته (برق دار شده ) و  به این ترتیب سویچگیرهای   ۶KV نیز برق دار شدند. در مرحله بعد  همین سویچگیرها جهت تغذیه دو ترانسفورماتور   ۶/۰.۴  کیلو ولت و کمپرسورهای  ۱st STAGE و ۲nd STAGE در نواحی ۱۵۰۱ , ۱۵۰۲ مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین لازم به ذکر است در  پست برق شماره ۲ از یک ترانسفورماتور  ۱MVA اضطراری استفاده شده  که از SUB1 و ژنراتورهای اضطراری  سایت تغذیه می شود.

0


دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را برای ما ارسال فرمائید