پایان موفقیت آمیز تست های عملکردی کمپرسورهای نواحی گازی

با تکیه بر دانش و همت مضاعف متخصصان ارکان مختلف پروژه، به یاری خداوند متعال عملیات تست عملکردی ۱۵ دستگاه کمپرسور نواحی گازی میدان نفتی آذر به وسیله گاز نیتروژن با موفقیت پیش از هدف گذاری تعیین شده به پایان رسید. در این مسیر پر فراز و نشیب مساعدت های بی دریغ و شبانه روزی سازنده محترم کمپرسورها و حمایت و پشتیبانی همه جانبه مدیریت ارشد سازمان موجب ارتقاء راندمان عملکرد و افزایش روحیه کار تیمی کلیه ارکان پروژه گردیده و سهم بسزایی در این موفقیت داشته است.  شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر از یکایک دست اندرکاران این فعالیت عظیم به نوبه خود و تقدیر و تشکر نموده و موفقیت های روزافزون کلیه افراد دخیل در این کار تیمی را آرزومند است

0


دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را برای ما ارسال فرمائید