اجرای موفق مرحله دوم ممیزی مراقبتی سیستم های مدیریت یکپارچه در شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر

مرحله دوم ممیزی مراقبتی سیستم های مدیریت یکپارچه، طی روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه (مورخ ۶ لغایت ۸ آذر ماه) توسط شرکت  TUV Nord  در سایت و ستاد شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر با موفقیت به انجام رسید.

0


دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را برای ما ارسال فرمائید