گزارش تصویری : مانور روز آتش نشانی و ایمنی در سایت نفتی آذر

گزارش تصویری : مانور روز آتش نشانی و ایمنی در سایت نفتی آذر

 

1+


دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را برای ما ارسال فرمائید