گزارش تصویری: بازدید مدیران عامل شرکت های نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب از میدان نفتی آذر

گزارش تصویری: بازدید مدیران عامل شرکت های نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت بهره برداری نفت و گازغرب از میدان نفتی آذر

 

       

0


دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را برای ما ارسال فرمائید