بازدید نماینده گروه انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور از سایت نفتی آذر

در تاریخ ۱۴دی ماه سال جاری نماینده گروه انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور و نمایندگان سازمان مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران از سایت آذر دیدن کردند.

در این بازدید که مجری طرح آذر در شرکت مهندسی و توسعه نفت و مدیر‌عامل شرکت مهندسی و توسعه آذر نیز حضور داشتند گزارشی از آخرین وضعیت تولید از این میدان نفتی مشترک ارائه گردید.

0


دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را برای ما ارسال فرمائید