افتخاری دیگر از سروک آذر

​​کوه نتواند شدن سدِ رهِ مقصود مرد                                  همت مردان برآرد از نهادِ کوه، گَرد

با همت همکاران غیور شرکت سروک آذر، تلاشگران عرصه توسعه و تولید، گامی دیگر در راستای تحقق منافع ملی برداشته شد و صادرات از میدان نفتی مشترک آذر به ۷۰ میلیون بشکه نفت رسید و درآمدی در حدود ۵ میلیارد دلار برای کشور ایجاد گردید.

با یاری حق برای آبادانی هرچه بیشتر این خاک می کوشیم تا همچنان پیشتاز در این عرصه بدرخشیم.​​

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7096021463484256256

0


دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را برای ما ارسال فرمائید