اهداف طرح آذر

اهدف اصلی طرح شامل ساخت تاسیسات سطح الارضی و حفاری چاههای جدید بمنظور تولید روزانه ۶۵/۰۰۰ بشکه نفت خام و ۷۸ میلیون فوت مکعب گاز در دو مرحله با حداکثر ظرفیت استحصال از سازند سروک می‌باشد.

مرحله ۱- مرحله تولید زود هنگام (Early production):

– حفاری هفت حلقه چاه تولیدی.

– مرمت و بازسازی چاه موجود AZ-02 و تبدیل آن به چاه تولیدی نفت.

– حفاری یک حلقه چاه ارزیابی و در صورت امکان تکمیل آن به عنوان یک چاه تولیدی.

– حفاری یک حلقه چاه توصیفی و در صورت امکان تکمیل آن به عنوان یک چاه تولیدی یا چاه تزریق آب.

– ساخت خط لوله ۱۶ اینچ برای انتقال نفت به واحد بهره برداری دهلران به طول تقریبی ۱۳۰ کیلومتر.

– ساخت حداقل تاسیسات سطح الارضی مورد نیاز برای به ثبات رساندن نفت خام تولیدی و تفکیک و جدا سازی گاز ترش همراه نفت.

 

مرحله ۲- تولید نهایی (Full production):

– حفاری نه حلقه چاه تولیدی جدید.

– ساخت یک واحد بهره برداری (تاسیسات فرآورش مرکزی) با ظرفیت طراحی تولید روزانه ۷۱/۵۰۰ بشکه نفت خام و ۷۸ میلیون فوت مکعب گاز در روز.

– احداث خط لوله ۱۶ اینچ از تاسیسات بهره برداری دهلران به ابتدای خط انتقال نفت چشمه خوش به طول تقریبی ۶۳ کیلومتر.

– احداث خط لوله ۱۶ اینچ انتقال گاز ترش به تاسیسات بهره برداری دهلران به طول تقریبی ۱۳۰ کیلومتر.