برنامه راهبردی

 

چشم انداز

از اصلی­ترین پیمانکاران توسعه میادین نفتی در ایران و منطقه

بیانیه ماموریت

 • ایمنی
 • محیط زیست
 • بهترین منابع داخلی
 • هزینه، زمان و کیفیت تعهد شده

ارزش­های محوری سازمان

 • اقتصاد مقاومتی
 • اشتغال ­زایی
 • منافع سهامداران
 • توان تخصصی ایرانی
 • مدیریت تعارض
 • دقت و صحت
 • رضایت ذینفعان
 • رضایت کارکنان

استراتژی­ های کلیدی

 • گزارش­گیری دقیق و ثبت منظم تمامی فعالیت­ ها برای جلوگیری از هرگونه دعاوی منجر به مخدوش شدن اهداف طرح
 • گسترش ارتباطات در بازار کار برای شناسایی و جذب متخصصین با تجربه و کاردان
 • حفظ و نگهداری نیروی متخصص با پرداخت رقابتی و رهبری و فعالیت­ های انگیزشی لازم
 • گسترش منابع تامین مالی برای حفظ جریان نقدینگی مناسب و رسیدن به بهره ­وری مناسب مالی
 • توسعه مدیریت ارشد مجهز به بهترین درس­ آموخته­ های این صنعت در ایران و خارج از ایران
 • اعطای آزادی عمل به پیمانکاران برای نوآوری و اجرا با بهترین روش در چارچوب محدوده پروژه ­ها
 • استفاده از سرمایه­ های اجتماعی برای رسیدن به بهترین مشاوره ­ها در محدوده اجرایی طرح
 • توسعه زیرساخت ­ها، از جمله سیستم­ های مدیریتی برای ایجاد سازمانی با کارکرد بلند مدت

استفاده از ناظر ثالث برای توسعه دقت و صحت سیستم­ های نظارتی کیفیت، ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSEQ).