پیام مدیر عامل

به نام خدا

همکاران عزیز اکنون که خداوند متعال توفیق خدمتگزاری در شرکت مهندسی وتوسعه سروک آذر را نصیب اینجانب فرموده است به درگاهش شکرگزارم و امید دارم که دست در دست توانای کارکنان صدیق این شرکت بتوانیم واژه خدمتگزاری صادقانه و تلاش مضاعف را در راستای این چشم انداز که شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر را به عنوان اصلیترین پیمانکار توسعه میادین نفتی در ایران و منطقه معرفی نماییم، معنایی دوباره بخشیم.

باتوجه به اینکه مدیریت جدید شرکت، رویکرد عملیاتی محور برای خود برگزیده است و برای تحقق آن از تمامی ابزارها و امکانات در دسترس استفاده خواهد نمود. انجام این مأموریت در گرو قبول مسئولیت و حسن اجرای تکالیف توسط تک تک همکاران است.

باید به همه شما خاطرنشان سازم که ماموریت شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر همچنان پابرجا است و ذره ای از اهمیت آن در راه اعتلای کشور اسلامی کاسته نشده است. ما همچنان به تعهدات خود در مورد اجرای دقیق و صحیح طرح توسعه میدان نفتی آذر پایبندیم و در راه رسیدن به اهداف آن، لحظهای از بهترین مساعی خود فروگذار نخواهیم کرد. ما و شما، که در بستر طرحها و پروژه های متعدد، آموخته ایم؛ میدانیم که تنها اصل ثابت در اجرای طرحها تغییر است و آنچه باعث موفقیت ما خواهد شد؛ همدلی و ثبات قدم در اعتقاد به هدفی است به خاطر آن گرد هم آمده ایم.

ما همچنان خواهیم کوشید با حفظ ارزشهای سازمانی خویش، که نوآوری و اتکاء به تخصص فرزندان میهن عزیزمان است؛ تولید نفت را در مرحله نخستین، در زمان تعهد شده آغاز نماییم و با نظارت دقیق و پر تلاش پیمانکاران، با کمترین تعارض ممکن کار را تا تولید نهایی؛ با قدرت به پیش ببریم. فرهنگ قدرتمند سازمانی ما که برخواسته از سوابق ارزشمند شماست پشتیبان اجرای ماست و اکنون، بیش از پیش به ثبات کاری، نظم و تعهد به اهداف ملی که در قلب شماست نیاز خواهیم داشت.

از خداوند متعال سربلندی وسرافرازی همگان را مسألت دارم.