منشور اخلاقی

با یاری خداوند، ما به عنوان کارکنان شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر در پیشگاه خداوند متعال عهد می‌کنیم به عنوان حافظ منافع شرکت همه روزه و در تمامی ساعات با ظاهری آراسته و در محیطی منظم و توأم با ادب و احترام با برخوردی نیک و پسندیده با همکاران و ارباب رجوع تعامل نموده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن امور محوله را در کمال صداقت و رعایت انصاف به انجام برسانیم و جهت رسیدن به اهداف متعالی شرکت خود را مقید به اجرای رسالت، اصول و منشور اخلاقی ذیل بدانیم و بدان پایبند باشیم:

 •   صبر و شکیبایی را پیشه خود نموده و با عدالت و انصاف و رعایت مقررات و ضوابط شرکت را سرلوحه‌ کار خود قرار داده و از اعمال هرگونه سلیقه شخصی در کار ‌پرهیز می‌کنیم؛
 •   با کمال خوشرویی از همکاران استقبال نموده و امور محوله را جزء وظیفه خود می‌دانیم و به نحو احسن آنها را انجام می‌دهیم؛
 •   با استقبال از نظرات و پیشنهادات سازنده و بسط فرهنگ انتقاد‌پذیری و شفافیت در اطلاع‌رسانی موجب افزایش اعتماد عمومی شرکت می‌شویم؛
 •   همواره می‌کوشیم احساس مسئولیت و تعهد و تعلق کاری را در انجام وظایف خود نسبت به اهداف و خط‌مشی‌های شرکت، همکاران و مراجعین حفظ نموده و جهت ارتقاء سطح کیفی آن تلاش می نماییم؛
 •   از منابع شرکت با کمال دقت و ظرافت بهره گرفته و جلوگیری از اسراف و تضییع اموال شرکت را به عنوان یک اصل دینی و اجتماعی پذیرفته و بدان عمل می‌کنیم؛
 •   امین و امانت دار اسرار شرکت ، همکاران و مراجعه‌کنندگان بوده و در ارتباطات کاری شفاف و صادقانه عمل می‌کنیم؛
 •   از طریق ارتقاء دانش شغلی و سطح کیفیت در رعایت اصول ایمنی، بهداشت محیط کار و مقررات زیست محیطی می‌کوشیم؛
 •   مشارکت فعال در پیشبرد امور شرکت، تعهد به فعالیت‌های تیمی و یاری رساندن به دیگران را سرلوحه‌ی کار خود قرار می‌دهیم؛
 •   از بحث و گفت و گوی غیر ضروری و اصرار بی‌جا و از تحمیل نظرات خود در برابر نظر بحق و قانونی همکاران و مخاطبین جداً خودداری می‌کنیم و در صورت نیاز آنان را توجیه نموده، در غیر این صورت آنان را با کمال احترام به مقام بالاتر معرفی می‌کنیم؛
 •   ارتقاء و توسعه تجربه و دانش فردی و به اشتراک گذاشتن آن به همکاران و کلیه ذینفعان را در چهارچوب ضوابط از وظایف خود دانسته و در راستای افزایش آن تلاش می‌کنیم.
 •   با جلوگیری از تبعیض و توجه به کرامت انسانی ، همواره محترمانه  با همکاران برخورد می کنیم.
 •   با پایبندی به مصوبات سهامداران و توجه به دیدگاههای آنان ،همواره می کوشیم از آنها تبعیت نمائیم.
 •   با بیان نظرات شفاف و دقیق، سرعت در انجام امور و با حمایت از حقوق قانونی پیمانکاران در راستای حمایت از حسن همکاری آنان تلاش می کنیم.
 •   همواره با توسعه توان فناوری و دانش جهت ارتقاء صنعت و رهایی از وابستگی می کوشیم.