مهندسی

خدمات مهندسی شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر عبارتند از: طراحی پایه، مهندسی طراحی از ابتدا تا انتها (FEED) مهندسی طراحی تفصیلی و همینطور مهندسی احداث و نصب برای پروژه‌های EPC و EPD در طرح توسعه میدان نفتی آذر.

این بخش از دامنه گسترده‌ای از خدمات مهندسی،‌ با توسل بر جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مختلف از جمله یافته‌ها و تجربیات آموخته شده و فعالیت های مهندسی بهینه شده (Optimizing Engineering) تشکیل شده است.

این شرکت از پایگاه داده‌های جامع در خصوص اطلاعات مربوط به پروژه، کارها و فعالیت‌ها برخوردار است که با جدیدترین استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای نفتی ایران منطبق بوده و از نرم افزارهای تخصصی تراز اول بین‌المللی و بسته‌های توسعه داخلی بهره می‌برد.