سلامت، ایمنی و محیط زیست

مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) جزء لاینفک و ضروری شیوه انجام عملیات‌های شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر می‌باشد که خود بخشی از سیستم گسترده‌تر مدیریت فعالیت‌های این شرکت است.

به همین علت است که مخاطرات مربوطه مطابق استانداردهای  موجود شناسایی، ارزیابی و بررسی می گردند. انگیزه‌هایی با هدف ارتقای ایمنی در کسب و کار به اجرا در آمده و تلاش گردیده است تا مخاطرات را به حداقل ممکن تقلیل یابند.

شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر برنامه‌ها و استراتژی های سلامت درراستای منافع نیروی کار خود داشته که فرهنگ پرورش سلامت و تندرستی فردی را به منظور ارتقای بهره‌وری تقویت می نماید. اجرای تمامی تعهدات این شرکت مستلزم سلامت و ایمنی کارکنان در تمامی سطوح می‌باشد.

این شرکت از رویارویی با چالش‌هایی که همواره در کار با آن مواجه بوده است، درسهای مهمی آموخته‌ و راه‌های جدیدی برای ارتقای طرح‌ها، عملیات‌ها و فرآیندهای کاری تجربه و آموخته است و با تمرکز بر مهندسی توسعه و سیستم‌های کنترلی که مخاطرات را کاهش می‌دهند و از انطباق با استانداردها، توانایی و عملکرد حمایت می‌کنند، بدنبال اطمینان از ایمنی تمامی کارکنان خود و تضمین ایمنی محیط کاری آنها بوده است.

شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر بر دانش و اطلاعات جامع متخصصان HSE در بخش‌هایی نظیر حفاری، ساختمان و نصب، بهره برداری، امحاء مواد منفجره (EOD)، اطفاء حریق، مخاطرات زیست محیطی، ایمنی جاده ها و آموزش متکی می‌باشد.

پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم مدیریت یکپارچه و ثبت ۳۲/۱۷۱/۶۹۲ نفر ساعت کار بدون یک سانحه منجر به فوت یا معلولیت دائم از افتخارات شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر در توسعه میدان نفتی آذر از ابتدا تا کنون بوده است.‌