کنترل و تضمین کیفیت

شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر با همکاری تمامی پرسنل خود بر اساس سیاست و استراتژی‌های از پیش تعیین شده و همینطور آموزش داخل و خارج از شرکت و فراهم آوردن موثرترین فرآیندهای ارتباطات داخلی، فراهم نمودن شرایط لازم برای محیط کاری حرفه ای که توسط کنترل فرایند و کنترل کیفیت، زمان وقوع فرایند، رضایت مشتری، هزینه فرایند و در زمان مقتضی شاخص تحویل محقق می گردد را فراهم می‌آورد و همچنین عملکرد کارکنان و فرآیندهای کاری بطور مرتب مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

بخش کنترل کیفیت یک سیستم مدیریت کنترل کیفی را به اجرا در می‌آورد و مدل برنامه اقدامات (Action Plan) کنترل کیفی را بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی تعریف کرده است. کل فرآیند نظارتی و کنترل کیفی فعالیت‌های تدارکات و خرید کالا و نظارت عالیه عملیات اجرایی (Site Supervision) بر اساس دستورالعمل‌های کنترل کیفی و پس از تهیه رویه های دقیق صورت می پذیرد. بنابراین، سوابق کنترل کیفی در مرکز کنترل اسناد تضمین کیفیت به نحو مطلوبی بایگانی می‌شوند.

پرسنل واجد شرایط بخش کنترل کیفی و تیم‌های بازرسی فنی برای ارتقای اثربخشی این بخش به خدمت گرفته شده‌اند. انتظار می‌رود که اجرای سیستم مدیریت کنترل کیفیت باعث به حداقل رسیدن مخاطرات و کاهش شکست احتمالی در عملیات‌های آتی شود و در نتیجه، هزینه‌های تعمیرات اساسی و نگهداری تجهیزات نیز کاهش می‌یابد.