پاکسازی مین و مهمات عمل نکرده

میدان نفتی آذر در منطقه صفر مرزی شهرستان مهران در استان ایلام واقع شده است. طی جنگ تحمیلی بین سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ این منطقه شاهد بزرگترین میدان نبرد بوده است و مناطق گسترده‌ای به مین و مواد منفجره عمل نکرده آلوده هستند. برای پرهیز از سوانح انفجاری و بر اساس سیاست‌های شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر، تمامی پرسنل قبل از شروع کار  در سایت می بایست در کلاس‌های آموزش آگاهی از خطرات مین و مواد منفجره عمل نکرده تحت عنوان آموزش خطر مین (MRE) شرکت کنند.

تا امروز، حدود ۴۰۰۰ نفر – ساعت دوره آموزش آگاهی از خطر مین و مواد منفجره عمل نکرده برای پرسنل و بازدید کنندگان از مجموعه میدان نفتی آذر ارائه شده است.

در راستای اهداف بشر دوستانه این شرکت، بیش از ۱۰۰۰ نفر – ساعت آموزش نیز در همین خصوص به دانشجویان نواحی مجاور و عشایر منطقه ارائه شده است. علاوه بر این، به درخواست سازمان بهزیستی کشور و انجمن حلال احمر ایران، کارشناسان این شرکت حدود ۱۲۰۰ نفر – ساعت آموزش را برای حدود ۶۰۰ نفر از افراد این سازمان‌ها ارائه نموده اند.

بنابراین، نام شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر به عنوان اولین شرکت نفتی در جهان ثبت شده که در زمینه مین زدایی با مرکز بین‌المللی اقدامات بشر دوستانه مین زدایی (GICHD) در سوئیس همکاری داشته است.