مستندسازی تصویری

مستندات تصویری شامل ثبت صوتی- تصویری فعالیت‌های مربوط به پروژه به ترتیب زمان وقوع از آغاز تا انتها می‌باشد. این مجموعه با فراهم آوردن دسترسی آسان به تجربیات آموخته شده، می بایست ابزار آموزشی مفیدی برای نسل‌های آتی نیز باشد. به علاوه در این واحد در مراحل مختلف عملیات توسعه ای میدان نفتی‌ آذر، کلیپ‌های تصویری آموزنده ای برای خبر رسانی و نمایشگاه های عمومی تهیه می‌شوند.
یک بعد مهم این مستندات تصویری نمایش واقع گرایانه مشکلات و مسائل حین اجرای پروژه و راه حل‌های اتخاذ شده‌ای است که می‌تواند برای شرایط مشابه در پروژه‌های آتی مفید و موثر واقع شوند.
دوربین‌های ثابت نظارتی در محل‌های استراتژیک و مهم سایت نصب شده‌اند که سیر مراحل پیشرفت پروژه را به تصویر می‌کشند.
علاوه بر این، متخصصان مستندسازی نیز، به عکاسی و تصویربرداری از جزئیاتی که از نظر ناظران فنی مهم تلقی می‌شوند، می پردازند.