راه های ارتباط با ما:

آدرس: ایران، تهران، بزرگراه صدر، خیابان بهار شمالی، بن بست جلیل زاده، پلاک ۱۱

صندوق پستی: ۱۱۷۷-۱۹۳۹۵

تلفن: ۲۴۵۰۶۰۰۰ ۲۱ (۰۰۹۸)

نمابر: ۲۴۵۰۶۰۱۰ ۲۱ (۰۰۹۸)

تارنما: www.azar-co.com

linkedin