تاسیسات بهره برداری مرکزی

این پروژه شامل تمامی خدمات مهندسی، تدارکات و خرید کالا، ساختمان و نصب و راه اندازی مورد نیاز برای تولید روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت خام  و استحصال ۷۸ ملیون فوت مکعب گاز در روز می‌باشد.

سیال تولیدی از ۱۷ حلقه چاه تولیدی در چندراهه (Manifold) جمع‌آوری سیال مشترک جهت ورود به دو مسیر (Train) تولید مجزا دریافت می‌شوند. پس از عبور سیال از واحد پیش خنک کننده، سیال از دو مرحله تفکیک کننده‌های سه مرحله‌ای عبور داده می‌شود تا گاز و آب همراه آن کاملا تفکیک شوند. سپس سیال برای حذف H2S وارد واحد نمک زدایی و برج جدا کننده سلفور می‌شود. سپس نفت تثبیت شده در یک کولر هوایی خنک شده و از طریق هدر مشترک به یک مخزن ذخیره سازی On-Spec منتقل می‌شود. سه پمپ تقویت کننده (Booster Pump) و سه پمپ اصلی برای انتقال نفت خام ذخیره شده به مرکز تولید چشمه خوش از طریق خط لوله انتقال نفت اختصاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گاز تولید شده ابتدا در دو مسیر آب زدایی، خشک شده و از طریق هدر مشترک وارد دو مسیر فشار افزایی گاز که هر یک حاوی سه عدد کمپرسور تقویت فشار گاز می‌باشند، شده تا پس از فشار افزایی لازم از طریق خط لوله انتقال گاز جهت تحویل نهایی به تاسیسات NGL-3100، به مرکز تولید دهلران ارسال گردد.

بطور طبیعی تاسیسات بهره برداری مرکزی (CPF) از این طریق روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت خام تولید و منتقل خواهد نمود هرچند این مجموعه برای ظرفیت تولید روزانه ۷۱/۵۰۰ بشکه نفت و ۷۸ میلیون فوت مکعب گاز در روز طراحی شده که توان عمل آوری ۲۳ هزار بشکه آب ضایعاتی برای تزریق دوباره بداخل مخزن را نیز دارا است.

پیمانکار EPC این پروژه شرکت مهندسی و ساختمان جهانپارس می‌باشد.

2+

Project Photos