سیستم تولید زودهنگام

سیستم تولید زودهنگام (Modified Early Production System) در واقع یک برنامه سریع‌ برای ایجاد حداقل تسهیلات قبل از احداث تسهیلات بلند مدت و پرهزینه‌تر می‌باشد که برای تولید زودهنگام نفت از میدان نفتی آذر در کوتاه‌ترین زمان ممکن نصب و راه اندازی شده است. شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر مسئول طراحی، احداث، نصب، راه اندازی و بهره برداری عملیاتی از تاسیسات مذکور می‌باشد. واحد MPES نفت خام را با استفاده از خطوط لوله جریانی دریافت نموده و نفت فرآوری شده را طریق نقطه اتصال (Tie-in Point) خطوط لوله انتقال نفت و گاز به تاسیسات نفتی دهلران منتقل می گردد.

سیستم تولید زودهنگام در واقع یک تسهیلات تولیدی در کمترین زمان است که به عنوان واحد جانشین در تاسیسات تولید دائمی نیز ایده آل خواهد بود.

5+

Project Photos