خطوط لوله انتقال نفت و گاز

این پروژه در دو مرحله تولید زودهنگام و نهایی به اجرا در می‌آید. این پروژه شامل مراحل اصلی مهندسی، تدارکات و خرید کالا و ساختمان و نصب (EPC) بوده و تمامی فعالیت‌های مرتبط با حمل نفت خام ترش، نفت خام شیرین و گاز ترش از تاسیسات بهره برداری مرکزی به دهلران و ایستگاه‌های تولید چشمه خوش را در بر می گیرد.

این فعالیت‌ها شامل احداث حدود ۲۰۰ کیلومتر مسیر دسترسی به خطوط لوله (Right Of Way) ، احداث ۱۳۰ کیلومتر خط لوله انتقال نفت ترش ۱۶ اینچ، ۱۳۰ کیلومتر خط لوله ۱۶ اینچ بدون درز برای انتقال گاز ترش و ۶۳ کیلومتر خط لوله ۱۶ اینچ برای انتقال نفت شیرین، احداث تقاطعهای لازم با راه ها و رودخانه های مسیر، ایستگاه‌های کاهنده فشار مسیر (LBV’s)، ایستگاه فرستنده و دریافت کننده توپک، ایستگاه‌های حفاظت کاتودیک و خطوط انتقال برق مورد نیاز این ایستگاهها، کابل فیبر نوری در طول خطوط لوله، سیستم نظارت و پایش داده‌ها (SCADA)، پایانه فرستنده و دریافت کننده از راه دور (RTU)، CCW و HTD می‌باشد.

46+

Project Photos