کمپ مسکونی پردیس آذر

برای تامین حداکثر ایمنی و رفاه پرسنل شرکت ملی نفت ایران و شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر که طول مدت زمان احداث تاسیسات میدان نفتی آذر در سایت مشغول به کار می‌باشند، احداث یک کمپ مسکونی موقت اختصاصی حائز اهمیت بوده است.

مجموعه کمپ مسکونی پردیس ظرف مدت ده ماه و در زمینی به مساحت ۳/۵ هکتار، شامل اماکن اقامتی، ورزشی و تفریحی ساخته شده و در آوریل ۲۰۱۵ با ظرفیت استفاده ۲۷۰ نفر افتتاح گردید.

26+

Project Photos