تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی

این پروژه در دو مرحله تولید زودهنگام و نهایی به اجرا در می‌آید. در مجموع، ۱۹ حلقه چاه شامل ۸ حلقه چاه برای تولید زودهنگام و ۹ حلقه چاه به علاوه چاه‌های توصیفی و ارزیابی برای تولید نهایی وجود دارند.

این پروژه متشکل از یک قرارداد اصلی مهندسی، تدارکات و خرید کالا و ساختمان و نصب (EPC) و سایر فعالیت‌های لازم برای انتقال نفت خام تولید شده از هر چاه به چندراهه (Manifold) جمع‌آوری سیال در تاسیسات بهره برداری مرکزی می‌باشد.

این فعالیت‌ها شامل احداث موقعیتهای چاه (Well Pad) برای برپایی و نصب دکل حفاری، کار گذاشتن خطوط لوله جریانی و کابل‌های فیبر نوری در طول خطوط لوله جریانی، خطوط انتقال برق و تاسیسات سر چاهی نظیر گودال‌های سوزا، راههای دسترسی، کابینهای قابل حمل پنل‌های کنترل سر چاه(WHCP)، پایانه فرستنده و دریافت کننده از راه دور (RTU) برای کنترل نظارتی توزیع و جمع آوری داده‌ها و سیستم حفاظت از فشار بالا (HIPPS) می‌باشند.

16+

Project Photos